Empatia - klucz do budowania silnych więzi międzyludzkichW dzisiejszym zglobalizowanym i coraz bardziej zindywidualizowanym społeczeństwie, umiejętność empatii jest niezwykle istotnym narzędziem w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów międzyludzkich. Właściwe zrozumienie i współodczuwanie emocji drugiej osoby stanowi fundament dla budowania …